Webové pravidlá

26. listopadu 2008 v 14:54

O AUTORSKÝCH PRÁVACH A MOŽNOSTIACH POUŽITIA OBRÁZKOV A TEXTOV

1. MÔŽU SA Z TOHTO BLOGU SŤAHOVAŤ OBRÁZKY?
Tieto obrázky NIE sú určené sa sťahovanie, screenovanie, linkovanie a žiadne ďalšie používanie. Je to prehliadka práce a umu viacerých ľudí, ktorých spája jedno: chuť zahrať sa a vrátiť sa aspoň na chvíľu do detských čias.
Ak si aj nejaký obrázok stiahnete, pamätajte, že v žiadnom prípade ho
NESMIETE použiť na iné ako na súkromné, t.j. neverejné účely
(uložiť si ho vo svojom PC alebo vytlačiť len tak pre radosť).
Nechváľte sa však, že je to Vaša práca!
Používaním týchto obrázkov na akékoľvek verejné účely alebo ich ďalším spracovaním
PORUŠUJETE AUTORSKÉ PRÁVA, čo je trestné.
Autorské práva sa vzťahujú aj na všetky TEXTY na tomto blogu.
2. KTO MÁ AUTORSKÉ PRÁVA NA OBRÁZKY A TEXTY NA TOMTO BLOGU?
Autorské práva na fotografie bábik má majiteľka zbierky - Rosnička.
Tieto fotografie môžu používať iba krstní rodičia
(podrobnejšie o okolnostiach ich použitia viď. v bode 4).
Autormi obrázkov a textov na tomto blogu sú viacerí ľudia, v prvom rade je to správkyňa blogu - Rosnička a ostaní krstní rodičia
3. MÔŽEME VAŠE OBRÁZKY POUŽIŤ NA SVOJOM BLOGU ČI NA WEBOVEJ STRÁNKE?
Už z prvého bodu vyplýva, že NIE!
Výnimku majú iba krstní rodičia tohto blogu
a aj to za dodržania istých konkrétnych pravidiel (viď. ďalej).
4. ČO MAJÚ POVOLENÉ KRSTNÍ RODIČIA?
... môžu použiť obrázky SVOJHO krstniatka aj na svojej webovej stránke (blogu)
s ponechaním pôvodného označenia tvorcu
(túto skutočnosť mi však musia oznámiť a uviesť adresu, na ktorej budú obrázky uverejnené)...
... majú povolené ďalej používať fotku SVOJHO krstniatka na tvorbu svojich obrázkov, ktoré však potom musia poskytnúť k dispozícii aj pre tento blog
(vložiť do NK alebo poslať e-mailom, ale pozor! aktuálnu e-mailovú adresu nikde verejne neuvádzam, takže e-mailová korešpondencia sa týka len tých krstných rodičov, s ktorými som v stálom e-mailovom kontakte, pre ostatných platí ponechávanie obrázkov v NK)
Používanie obrázkov iných bábik než svojho krstniatka NIE JE
bez dohovoru so mnou, majiteľkou zbierky, POVOLENÉ.
Preto ak niektorý krstný rodič má záujem o rozširovanie svojej práce aj na iné bábiky, nech sa spojí priamo so mnou a potom uvidíme.
Niektorí krstní rodičia už toto povolenie získali a ich tvorbu môžete nájsť na tomto blogu, prípadne aj na ich webových stránkach (blogoch).

V PRÍPADE, AK SA KRSTNÝ RODIČ Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU BÁBIKY-KRSTNIATKA VZDÁ, STRÁCA TÝM MOŽNOSŤ POUŽÍVANIA BÁBIKY NA VEREJNÚ PREZENTÁCIU, A TO I STARŠÍCH OBRÁZKOV, KTORÉ UROBIL ALEBO DOSTAL V ČASE, KEĎ EŠTE BOL KRSTNÝM RODIČOM.

TOTO POVOLENIE PLATÍ LEN PRE AKTUÁLNYCH KRSTNÝCH RODIČOV, TEDA TÝCH, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ NA TOMTO BLOGU.

Takáto bábika bude uvoľnená a budú sa môcť o ňu uchádzať noví krstní rodičia, ktorí tým získajú práva, uvedené v bode 4.
Ak Vám nie je čokoľvek jasné alebo ste sa nedozvedeli odpoveď na otázku,
ktorá Vás zaujíma, radšej sa spýtajte, než by ste urobili niečo,
čo nemáte povolené a čím by ste porušili autorské práva.

O ZACHOVANÍ SÚKROMIA

  1. Ako Vás (teda mňa a ostatných krstných rodičov) máte oslovovať na tomto blogu či v inej návštevnej knihe a pod?
Používajte prezývku (nick), ktorou sa označujeme na internete. Niektorí z nás nemajú nič ani proti použitiu krstného mena, ak sa poznáme osobnejšie, nepoužívajte však priezvisko alebo označenie, týkajúce sa zamestnania.
Ja osobne uprednostňujem oslovenie Rosnička pred krstným menom, a to v tomto konkrétnom tvare, ak môžem poprosiť, teda Rosnička, prípadne v češtine Rosničko.
2. Vykať alebo tykať?
Na webe je vo všeobecnosti nepísané pravidlo, že si ľudia tykajú bez ohľadu na to, či sa poznajú aj v súkromnom živote alebo nie, bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, štátnej príslušnosti...
Takže tykaním nič nepokazíte.
Ale ak je pre Vás prirodzenejšie vykanie alebo uprednostňujete, aby sa Vám vykalo, stačí upozorniť.
Jednoducho tykajte či vykajte, ako je Vám lepšie.
3. Ako máte dodržiavať naše súkromie?
Už zo zákona vyplýva, že na 100 %. A to sa netýka len faktov, ako je rodné číslo, adresa, e-mail a pod.,
ale aj všetkých ostatných súkromných informácií.
Nie, nebránime sa prezradiť o nás niečo viac, ale čo, komu a do akej miery, nechajte na nás.
A na záver jedna prosba. Našu návštevnú knihu využívajte, prosím, len na oslovenia nás, ktoré sa týkajú nášho blogu či nás samotných a na vkladanie obrázkov, pozdravov a želaní.
Nepoužívajte ju na osočovanie a ohováranie iných, čo sa nás netýka. To do NK skutočne nepatrí.

OFICIÁLNE WEBOVÉ PRAVIDLÁ:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

BEZPEČNOSŤ NA INTERNETE:

POMOC V PŔIPADE INTERNETOEJ ŠIKANY, PSYCHICKEJ MANIPULÁCIE A POD:

 

WEBOVÉ PRAVIDLÁ


Milí krstní rodičia, milí návštevníci,

prepáčte, ale tento web prechádza celkovou rekonštrukciou.
Z toho dôvodu sa jeho obsah dočasne stratí, preto Vás vopred prosím o trpezlivosť.
Nebojte sa, všetko sa sem opäť postupne vráti, a to v novom šate, ba čo viac,
budú tu všetky bábiky z mojej zbierky,
teda aj najnovšie, ktoré pribudli.
Máte sa na čo tešiť.

Vaša Rosnička